ข่าวทั่วไป

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเต้นท์สนามให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ ทุ่งเพล เพื่อใช้ในการเข้าค่ายของเยาวชน และประชาชน ในการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเต้นท์สนามให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ ทุ่งเพล เพื่อใช้ในการเข้าค่ายของเยาวชน และประชาชน ในการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏชั่วคราว ( ทุ่งเพล ) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยพระครูประดิษฐศาสนการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ / พระครูพุทธบทบริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชฌกูฏ พระครูพิพิธพัฒนการ เจ้าอาวาสวัดท่าอุดม / พระครูโสภณจันทสาร เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว / พระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโต พระครูปลัดสิทธิชัย วิสุทฺโธ และคณะผู้ร่วมงาน นำเต้นท์สนามมามอบให้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (ทุ่งเพล) ต.ฉมัน อ.มะขาม

 

 

โดยมี นายนิพนธ์ ภิญโญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และ นายพิทักษ์ ผดุงโภค นายกเทศมนตรีตำบลฉมัน พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานศึกษา ดูงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกให้เด็ก และเยาวชน ร่วมถึงประชาชนทั่วไปที่มาเข้าค่ายอบรม ณ หน่วยงานของป่าไม้ ได้มีเต้นท์ที่พัก พร้อมกันนี้มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงได้สนับสนุนการก่อสร้างที่เก็บวัสดุและติดตั้งเครื่องกรองนำดื่ม อีกด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก