ข่าวทั่วไป

บรรยากาศพิธีส่งตายายนราธิวาสคึกคักประชาชนพร้อมใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ

บรรยากาศพิธีส่งตายายนราธิวาสคึกคักประชาชนพร้อมใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ

ชมคลิป

17 กันยายน 2563 บรรยากาศภายในวัดประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศการร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบหรือทำบุญส่งตายายเป็นไปด้วยความคึกคักมีชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากโดยแต่ละครอบครัวนำอาหารคาวและขนมหวานชนิดต่างๆที่เป็นขนมในการประกอบพิธีสารทเดือนสิบหรือวิธีส่งตายาย เช่นขนมลา ขนมเทียนขนมต้มขนมไข่ปลาขนมข้าวพองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายในการทำบุญเดือนสิบมาถวายแด่พระภิกษุ

 

 

จากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษสำหรับพิธีสงฆ์ที่จัดขึ้นนั้นเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทั้งพิธีบังสกุลการทำบุญวันสารทเดือนสิบหรือวันส่งตายายถือเป็นการทำบุญสำคัญที่ลูกหลานที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆจะเดินทางกลับมาร่วมพิธีเพราะเชื่อว่าเป็นวันส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับสู่ภพภูมิเรียกว่าวันส่งตายายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์บรรดาเด็กๆและผู้ใหญ่ต่างเตรียมถุงพลาสติกมาใส่ขนมนานาชนิดที่จัดไว้บริเวณลานหน้าอุโบสถเพื่อร่วมกันชิงเปรตซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของวิธีส่งตายาย

 

ถือว่าเป็นการทำทานให้กับเกรดและสัมภเวสีทั้งหลายให้มารับส่วนบุญบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและการส่งบรรพบุรุษก็กลับไปยังพบภพภูมิ ในแรม 15 ค่ำเดือน 10 ถือว่าเป็นวันส่งตายาย ซึ่งเป็นวันที่ลูกหลานมาทำบุญกันมากเพราะถือเป็นการทำบุญใหญ่หลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วลูกหลานที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆก็รวบรวมตัวพร้อมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะแยกย้ายกลับภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส