ข่าวพาดหัวองค์กรงานสาธารณกุศลอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมทดสอบจิตใจ ตาม ” วิถีชีวิตคนเก็บศพกุศลศรัทธา “

มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมทดสอบจิตใจตามวิถีชีวิตคนเก็บศพกุศลศรัทธา

20 กันยายน 2563 มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี จัดโครงการทดอบรมจิตอาสา เพื่อทดสอบจิตใจ โดยใช้ชื่อโครงการว่า
“จิตอาสาจิตนี้อุทิศให้สังคมด้วยหัวใจ”
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 90 คน และ มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 86 คน.

 

นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบจิตใจของเหล่าอาสาสมัคร และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ก็คือ การได้ทดสอบใจตัวเองว่ามีความกล้าขนาดไหน และ ได้ความรู้และเทคนิคเพิ่มเติมต่างๆที่วิทยากรได้มอบความรู้ให้ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถไปเรียนรู้จากที่ไหนได้

และทุกคนจะได้รัยเกียรติเข้ามาจัดการร่างผู้เสียชีวิตทุกร่างเปรียบเสมือนพี่น้องของเราทุกคน ในแบบฉบับของวิถีชีวิตคนเก็บศพ ภายใต้ชื่อ “กุศลศรัทธา” ซึ่งผู้ที่ผ่านการอยรมทั้ง 86 คน ยังได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถอีกด้วย

ศูนย์ข่าวทั่วไทยนิวส์ ภาคใต้ รายงาน