ข่าวทั่วไป

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563
เมื่อเวลา​ 09.30​ น. ของวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่บริเวณ ลานน้ำตกแม่พูล ตำบลแม่พูล​ อำเภอลับแล​ จังหวัดอุตรดิตถ์นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายประโชติ​ นิลรัตน์​ เกษตรจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางปัทมาวดี​ สุปัญญา​ ผู้แทนพัฒนา​การจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายอุเทน​ โล่พานิช​ นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง​ พร้อมด้วยนายจรูญ​ ปัญญายงค์​ นายกอบต.แม่พูลได้ร่วมกันแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563
โดยมีนางสุรีย์​ แสงทอง​ ผช.ปชส.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นาย​บุญ​วาทย์​ สมศักดิ์​ ผอ.สวท.อุตรดิตถ์​ นายศิริ​ ทรงศิลป์ผช.ผอ.ททท.สนง.แพร่​ นายสุรพันธุ์​ เจริญทรัพย์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางจรรยา​ รัตนเลขา​ ผอ.สนง.พระพุทธ​ศาสนา​จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางโสพิตย์​ ฤ​ท​ธ​ิ​ศร​ ผู้แทนพาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ น.ส.นิลเนตร​ โลหะพจน์​พิลาศ อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​หัวหน้าส่วนราชการ​ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การแถลงข่าวในครั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลางสาดลางกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ 35 จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานการจัดงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของลางกองและลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการขยายช่องทางทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยจะมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2553 ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ลางสาดลางกองนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งผลไม้พืชผักปลอดภัยในราคาชาวสวน​ การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาสินค้า OTOP ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมชมการประกวดการแข่งขันกินลางสาด การประกวดธิดาลางสาด

 

การประกวดไก่ชนไก่พื้นเมืองการประกวดยำลางสาดการประกวดผ้าทอและสินค้า OTOP อีกทั้งการเลือกซื้อลางสาดลางกองหวานผลไม้นานาชนิดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทั้ง 9 อำเภอและสินค้าราคาถูกจากโรงงานชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังสวนสนุกสำหรับเด็กชุดใหญ่และกิจกรรมอื่นมากมายให้ชมตลอดทั้งงาน
ทางด้านนายประโชตินิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกและให้ผลผลิตลางสาดลองกองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศทั้งลางสาดและลางกองที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอร่อยจากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจในปี 2563 พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีการปลูกลางสาดลางกองในพื้นที่อำเภอลับแลปลูกลางสาด 3760 ไร่ ปลูกลางกอง 1 8845 ไร่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ปลูกลางสาด 3368 ไร่ ลางกอง 6553 ไร่ อำเภอท่าปลาปลูกลางสาด 856 ไร่ปลูกลางกอง 1125 ไร่ซึ่งลางสาดทั้งจังหวัด ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 7984 ไร่ ลางกอง 20,0248 ไร่ ผลผลิตรวมลางสาดประมาณ 3000 ตันคิดเป็นมูลค่า 90-100 ล้านบาท สวนลางกองให้ผลผลิตประมาณ 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 560 ล้านบาทด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน