ข่าวทั่วไป

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมสังเกตการณ์ฝึก ณ สถานีเรือสมุย แหลมโจรคร่ำ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท.มูลนิธิ อปพร. เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยสถานการณ์สมมุติมีการจำลองเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากจากอำเภอเกาะสมุย มุ่งหน้าอำเภอดอนสัก เกิดเหตุไฟไหม้ภายในเรือ มีผู้บาดเจ็บและมีผู้สูญหาย ต้องระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ในการค้นหาให้ความช่วยเหลือทั้งทางทะเล ทางบกและอากาศยาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ (Drill) เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา-อุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยและทุกภารกิจตามสถานการณ์ที่สมมติขึ้นโดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน สำหรับสิ่งที่ได้จากการฝึกในครั้งนี้ คือ

1. เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิและอาสาสมัคร มีทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งการช่วยเหลือ การอพยพ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
2. เป็นการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้มีความพร้อมใช้งานได้ทันที
3.เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อ้น สุราษฎร์ธานี หัวหน้าศูนย์ข่าวทั่วไทยนิวส์ ภาคใต้ รายงาน