ข่าวทั่วไป

จันทบุรีประกอบพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และงาน“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”ท่ามกลางมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด -19

จ.จันทบุรีประกอบพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และงาน“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”ท่ามกลางมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด -19

ชมคลิป

 

วันนี้ ( 28 ก.ย.63 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรชุมชนร่วมพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง”และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่แกนนำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ผู้เข้ารับรางวัลคือนายสมบัติ สุขคิรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอน หมู่ 4 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง นอกจากนี้มีการมอบโลห์รางวัล “สิงห์ทอง”และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด / องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่นระดับจังหวัด โอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ข้าราชการ ประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นการสร้างรายได้ และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก