ข่าวทั่วไป

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 43

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 43
วันนี้ ( 1 ต.ค.63 ) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 43 ต่อจาก นายวิทูรัช ศรีนาม โดยเดินทางมาพร้อมนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ช่วงเช้าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ศาลหลักเมืองจันทบุรี / ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์หน้าศาลากลางจังหวัด ต่อด้วย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรี สักการะพระแสงราชประจำมณฑลจันทบุรี

 

จากนั้นได้เดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สักการะศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตา – ยาย เสาตะเคียนบนบ้านพักจวน และกราบสักการะ พระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาพิตร พระพุทธรูปประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนลงมาพบคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมฯ องค์กร บริษัทห้างร้าน ประชาชนที่มารอต้อนรับตามประเพณีอย่างอบอุ่น ที่บริเวณด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ ถือเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 43 ต่อจาก นายวิทูรัช ศรีนาม เคยรับราชการในตำแหน่งสำคัญที่จันทบุรี คือ อดีตนายอำเภอท่าใหม่ และ อดีตนายอำเภอนายายอาม

โดยมีประวัติการรับราชการ ดังนี้ เกิดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2507 อายุ 56 ภริยา ชื่อ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม มีบุตร 2 คน หญิง 1 ชาย 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต // ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ )รับราชการครั้งแรกเมื่อ 3 พฤษภาคม 2532
การดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ
– พ.ศ.2532 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
-พ.ศ. 2538 ตำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
-พ.ศ. 2540 ตำรงตำแหน่ง บุคลากร สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกรมการปกครอง
– พ.ศ. 2545 ตำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาระบนบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรงตำแหน่ง นายอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
– พ.ศ. 2550 ตำรงตำแหน่ง นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
-พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษวิทยาลัยปกครอง ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
-พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
– พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
– พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
– พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมหรสาคร // ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดราชบุรี
-พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
– พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
– พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2561 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ซี 10 ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
– พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก