ข่าวทั่วไป

เพชรบูรณ์ – อำเภอหล่มสัก รับผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นการเกษตรเสียหาย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ประมาณ ๐๑.๐๐ น. อำเภอหล่มสัก ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมวลน้ำเหนือ(อ.หล่มเก่า)ไหลมาสมทบจนเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน ได้แก่


๑ ตำบลสักหลง ได้แก่ ม.๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๑ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๕๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจ
๒ ตำบลตาลเดี่ยว ได้แก่ ม.๑ ๒ ๓ ๔ ๙ ๑๑ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ ๕๗๖ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจ
๓ ตำบวัดป่า ได้แก่ ม.๑ ๒ ๙ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ ๓๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจ
๔ เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้แก่ ชุมชนวัดทุ่ง ชุมชนท่ากกแก ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนสักงอย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ ๒๕๐ ครัวเรือน
ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักยังคงทรงตัว(ล้นตลิ่ง) และมวลน้ำเคลื่อนตัวเร็วอย่างต่อเนื่อง

โอเล่ หล่มสัก / ทีมข่าวเฉพาะกิจทั่วไทยนิวส์ รายงาน