ข่าวทั่วไป

รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน กำลังรบกองทัพเรือ

รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน กำลังรบกองทัพเรือ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ 30 ก.ย.63 ที่กองบัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา โดยพลเรือตรีเลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ซึ่งเกษียณอายุราชการ ได้มอบการบังคับบัญชาให้แก่ พลเรือตรีนพดล ฐิตวัฒนะสกุล ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินท่านใหม่ อัตตราพลเรือตรี ทั้งนี้ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาและมอบธงประจำหน่วย ท่ามกลางกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ


พลเรือตรีเลอศักดิ์ คชนันทน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายอย่างจริงใจทั้งผู้ที่มาร่วมพิธี ณ ที่นี้ และผู้ที่กำลังปฏิบัติราชการตามพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือรวมถึงครอบครัวที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ได้เห็นถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบการอุทิศแรงกาย แรงใจ ร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทำให้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อ ผมมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ท่านใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะทำให้กองพลนาวิกโยธิน ของเราแข็งแกร่งมีชื่อเสียงและเจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้าน พลเรือตรีนพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ท่านใหม่ได้กล่าวแก่กำลังพลหลังจากรับมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วว่า ขอให้เราทุกคนได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำพากองพลนาวิกโยธินของเราไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป และพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงจะพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน กำลังพล และครอบครัวของหน่วยด้วยการสานต่อนโยบายของ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินท่านเก่า เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืนและชื่อเสียงของหน่วยและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก