ข่าวทั่วไป

ปทุมธานี – ฤาษีเณรชวนทำบุญทอดกฐิน15วัด

ปทุมธานี – ฤาษีเณรชวนทำบุญทอดกฐิน15วัด
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ฤาษีเณรธาตุพุทธคุณร่วมกับพระครูยติธัมมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะ พร้อมด้วยลูกศิษย์ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาสีนวล หมู่ 6 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยบรรยากาศ มีลูกศิษย์และชาวบ้าน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ซึ่งกฐินสามัคคีหมายถึงกฐินที่หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลหรือบุคคลต่าง ๆ ไปทอดถวายที่วัดราษฏร์การเตรียมการ 1. จองกฐิน หมายถึง การแจ้งความประสงค์ทีจะนำผ้ากฐินไปทอดยังวัดที่ต้องการ สำหรับพระอารามหลวงให้แจ้งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2. บอกบุญแก่ญาติพี่น้องเพื่อร่วมทำพิธีในวันเวลาตามที่กำหนด3. ตระเตรียมเครื่องกฐินและบริวาร ได้แก่ ผ้าไตรจีวร 3 ไตร สำหรับถวายพระผู้ครองกฐินและคู่สวด แต่ผ้าที่จะเป็นผ้ากฐินจริง ๆ จะใช้เพียง 1 ผืนเท่านั้น ส่วนบริวารกฐิน ได้แก่ จตุปัจจัย ไทยทาน เครื่องใช้ของพระภิกษุ เครื่องนวกรรม เช่น จอบ มีด ขวาน เป็นต้น

ด้าน ฤาษีเณรธาตุพุทธคุณ กล่าวว่า การที่ตนมาทอดกฐินในครั้งนี้ทางอาศรมฤาษีเณร มูลนิธิพลังพุทธคุณ และญาติโยมทั้งหลาย ร่วมกันบุญกันมาทุกปี ปีนี้ทำทั้งหมด 15 วัด วัดแรกเป็นวัดบ้านนาสีนวล ที่ฤาษีเณรและมูลนิธิพลังพุทธคุณ ได้อุปถัมภ์ทำทุกปีไม่ว่าจะเป็นวิหารลานเจดีย์หรือไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือกแพงวัด เราจะใช้ปัจจัยที่ประชาชนมาถวายฟักทอง น้ำแดงหรือบูชาวัตถุมงคลที่วัดเรารวบรวมมาทำบุญให้กลายเป็นบุญใหญ่ เป็นมหากฐิน ณ วัดบ้านนาสีนวล เป็นวัดแรกและยังมีอีก 14 วัดที่เรากำลังจะไปทำ ก็ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ร่วมทำบุญมา ณ ที่นี้ด้วย

CR. พี่อนันต์ ปทุมธานี