ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวองค์กรงานสาธารณกุศล

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงบประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท ลงพื้นที่ซับน้ำตาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงเก็บดอกไม้ไฟระเบิดบริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงบประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท ลงพื้นที่ซับน้ำตาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงเก็บดอกไม้ไฟระเบิดบริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้เกิดเหตุโรงเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เป็นเหตุให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

วานนี้ (วันที่ 9 สิงหาคม 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และแผนกบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 11 รายๆ ละ 20,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ จำนวน 13 คนๆ ละ 5,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 570 ครอบครัว 1,766 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมงบประมาณการช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 5,583,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

พร้อมกันนี้ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 5,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บคนละ 2,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,847,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นผู้ประสานงานและร่วมให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และนางศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ คณะมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ คณะมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา และคณะมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส

 

รวมงบประมาณการช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,430,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความเสียใจ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกท่านมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาค ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

โชติกา ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว