ข่าวทั่วไป

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลแห่งความมั่นคง 5 ด้าน

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลแห่งความมั่นคง 5 ด้าน

นำโดยนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำเบลวังพิกุล พร้อมคณะทำงาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทุนและศักยภาพการจัดการของพื้นที่ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลแห่งความมั่นคง 5 ด้าน วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ทบทวนทุนและศักยภาพการจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย และเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันของเครือข่าย แห่งความมั่นคง 5 ด้าน ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบล ณ เทศบาลตำบล ไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก