ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เกษตรกรชาวนาในจังหวัดจันทบุรี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต พอใจรัฐบาลจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการขณะราคาข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยวขยับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เกษตรกรชาวนาในจังหวัดจันทบุรี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต พอใจรัฐบาลจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการขณะราคาข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยวขยับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

https://youtu.be/grdctQlJOjs

ที่แปลงนาข้าวบ้านหมู่ ศาลาแดง หมู่ที่ 11 ต.ทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านทองทั่วจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว โดยมีรถเกี่ยวข้าวจากพื้นที่อื่นเข้ามารับจ้างแทนการลงแขกแบบโบราณที่ใช้เวลาและจำนวนคนเยอะ

โดยนายสวัสดิ์ มังคะระสุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวว่าปีนี้รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งข้าวที่ชาวนาในพื้นที่บ้านหมู่ ศาลาแดง ทองทั่วปลุกกันส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นหอมมะลินอกพื้นที่จะได้ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท ต่อตัน ถึงแม้หนึ่งครอบครัวจะได้รับสิทธิ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรไม่เกินครัวเรือนละ 16 ไร่ ก็ยังดีกว่าที่ขายสดหลังเก็บเกี่ยวแก่โรงสี ที่ตอนนี้ขายกันได้เพียงราคาตันละ 7,300 บาท ถึง 7,500 บาท ซึ่งมีโรงสีเข้ามารับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเป็นข้าวเกี่ยวสดชั่งขายขึ้นรถเลย พอทราบว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงดีใจมาก และได้ติดต่อทางเกษตรอำเภอเมืองไว้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำคำอธิบายความเข้าใจจนเป็นที่พอใจ และ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 11 และ หมู่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ ก็ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทุกครัวเรือน รวมประมาณ 300 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 400 ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวพันธ์หอมมะลิไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือส่งขายเพื่อเป็นรายได้จุลเจือครอบครัว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก