ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ”

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสม็ด โดยมีนายพิศาล ช่วยชูทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสม็ด สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนางศิริพร ศรวมศิริ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รวมทั้งบุคลากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โครงการดังกล่าว

เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลเสม็ด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จัดฝึกอบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี 8 ชั่วโมง และปฏิบัติ 22 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 วัน


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม (เชฟตั้ม) และคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เทศบาลตำบลเสม็ด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้