ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ประจวบคีรีขันธ์ – คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ จานวน 3 เรื่อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด คดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้


เรื่องที่ 1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น กรณีกล่าวหา นายศึกฤทธิ์ หรือเสริม เต็มฟอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพวก เข้าไปมีส่วนได้เสียในโครงการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครโดยมิชอบ

เรื่องที่ 2 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น กรณีกล่าวหานายอนุชา แสนสุด พนักงานไปรษณีย์ 5 สังกัดที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบียดบังเงินนำส่งธนาคารและไม่นำส่งเงินรายรับเข้าระบบให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

เรื่องที่ 3 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น กรณีกล่าวหานายสุทิน ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพวก ว่าทำการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปจาหน่ายภายใน เรือนจำโดยมิชอบ

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน