ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

จากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก และเดินทางต่อมายังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งจุดนี้จะเป็นการเดินผ่านซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำวิ่งธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนตรงไปถึงแยกสนามบิน เลี้ยวขวาเข้าถนนราเมศวรและถนนเอกาทศรถ ก่อนจะเลี้ยวขวาไปถึงวงเวียนสถานีรถไฟและส่งมอบธงให้กับ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก (Hand to Hand)


ต่อจากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามถนนนเรศวร ถึงบริเวณเชิงสะพานเอกาทศรถและเลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธบูชา ผ่านสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พลโทประสาน แสงศิริลักษณ์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบธงฯ เคลื่อนขบวนผ่านโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและวัดราชบูรณะ มุ่งหน้าไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก รับธงฯ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปตามริมแม่น้ำน่าน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานวังจันทน์ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังจันทน์ตรงไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ผืน เก็บรักษาไว้ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก