ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ปทุมธานี – รพ.ธรรมศาสตร์ฯเตรียมเปิดศูนย์การแพทย์ให้บริการผู้ป่วยระดับพรีเมี่ยม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า จากแผนการขยายบริการของโรงพยาบาล ซึ่งมีแนวคิดในการให้บริการผู้ป่วยในระดับพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ หรือ THAMC (Thammasat Advanced Medical Center) เป็นศูนย์การแพทย์ที่เปิดให้บริการภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยการดำเนินการของ รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ และกำหนดจัดพิธีเปิด (Soft Opening) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


สำหรับวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ และเนื่องในวาระพิเศษวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ด้วย สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในหมวดอาคารสร้างใหม่ ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองอาคารเขียวในระดับ Platinum
ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร (One-stop-service) พร้อมบริการคุณภาพระดับ “พรีเมียม” ซึ่งจะยกระดับศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก อาทิ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกผิวหนัง คลินิกอายุรกรรม คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุ คลินิกทันตกรรม คลินิกสุขภาพ ศูนย์เลสิก ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์รังสีวินิจฉัย และผู้ป่วยในที่พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 24 ชั่วโมง ด้วยห้องพักพิเศษเดี่ยวจำนวน 8 หอผู้ป่วย และ Sleep Lab รวม 161 ห้อง ให้บริการโดยแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานสหสาขาวิชาชีพ , ให้บริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและบริการระดับพรีเมียม , เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ให้ความคุ้มค่าทั้งเรื่องของคุณภาพและเวลา , รองรับบริการแบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ผ่านระบบ , ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ “ส่งมอบบริการการรักษาโดยอาจารย์แพทย์ ด้วยบริการระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้” รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2708-0000 หรือ เว็บไซต์ www.tham-c.com