ข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

พิษณุโลก – ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ตำบลวังพิกุลอ

พิษณุโลกนายกนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ และนายสันติพงษ์ เปรมปรีดิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ตำบลวังพิกุลอยู่ในขณะนี้ ทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณของทาง อบต.วังพิกุลเอง และโครงการเกินศักยภาพ ที่ทางอบต.วังพิกุลได้ประสานขอรับการสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ได้แก่


● โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองเป็ด (งบสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการ)
● โครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำฝั่งขวา บริเวณใกล้ประตูน้ำคลองตาธูป หมู่ที่ 5 บ้านทางลัด
(งบองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ดำเนินการเสร็จแล้ว)
● โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 5 บ้านทางลัด ผ่าน หมู่ที่ 12 บ้านตระกูลสามนาง ตำบลวังพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเสร็จแล้ว


ซึ่งโครงการดังกล่าวทั้ง 3 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ตำบลวังพิกุล และช่วยให้ชาวบ้านผู้ใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ เดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก