ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
ที่ บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 94 แห่ง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปีประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนและนำส่งกำจัด จำนวนทั้งสิ้น 55,711กิโลกรัม และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 14,000 กิโลกรัม และว่าจ้าง บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในการนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี