ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่รณรงค์แจกทรายอะเบต เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่รณรงค์แจกทรายอะเบต เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่บริเวณวัดเตาปูน ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รณรงค์แจกทรายอะเบต และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ตำบลเสม็ด

ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก อีกด้วย


วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดชลบุรี