ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ “เดิน วิ่ง ปั่น

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหารและตำรวจร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลบริเวณภายในและรอบๆ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 1 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เป็นต้น.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก