ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตำรวจสันติบาล จังหวัดตาก ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการสร้างจิตสำนึก

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหวัดตาก นำโดย ร้อยตำรวจเอก จักรพงษ์ สามานิตย์ รองสารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 หัวหน้าตำรวจสันติบาล จังหวัดตาก ได้จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4/ 2567 ให้กับนักเรียน

โดยมีนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้แทนครู นักเรียนจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และดำรงค่านิยมเพื่อให้เกิดความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่คู่ประชาชนชาวไทยตลอดไป ณ ห้องประชุมม่วงเทพนคร โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก