ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เปิดแล้ว ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จ.ตาก

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยชุมชนตาก จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมประกาศให้ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของวิทยาลัยชุมชนตาก มีนายภัทรพงค์ ทองรวย คณะทำงานโครงการฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฯ และนายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานในการมอบใบประกาศจัดตั้งและเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนฯ พร้อมด้วยสักขีพยานประกอบด้วย
นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ
นายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก


นางปริญญา ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลช่องแคบ
นายอำนาจ สวนมีสาร สมาชิก อบต.ช่องแคบ
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากร การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่น สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ จึงประกาศให้ “ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์” โดย นางจันทมณี โลหะเวช ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของวิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก และประชาชนทั่วไป และร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นจังหวัดตากต่อไป

นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนอกจากจะให้บริการวิชาการแล้ว อยู่ในภาคการผลิตแล้วเรามองว่าเมื่อผลิตแล้วก็ต้องมีรายได้ให้ชุมชนด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทำ ดังนั้นวันนี้ที่เราทำงานกับพี่แมว ที่เป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนมาหลายปี จากการเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฉะนั้นที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ยังเป็นแหล่งเสริมรายได้ของอำเภอพบพระด้วย จึงขอเชิญชวนชมแหล่งเรียนรู้ของเรา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตซึ่งมีคนดำเนินการมีกิจกรรมตลอดเวลา มีทั้งผลิตภัณฑ์เกษตร สมุนไพร ผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย เรียกว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนที่ทำงานร่วมกับชุมชนจากการเริ่มต้นจนถึงวันนี้สามารถมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนตาก นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอบรมอาชีพแล้ว วิทยาลัยชุมชนตาก เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งมีหลักสูตรหลากหลาย เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และมีหน่วยจัดการศึกษาครอบคลุมทุกอำเภอ ในพบพระเอง ก็มีอยู่ที่ รร.พบพระวิทยาคม และ รร.ป่าไม้อุทิศ ซึ่งวันนี้ก็จะทำ MOU ร่วมกับ รร.พบพระวิทยาคมด้วย ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา หรือสนใจศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก สามารถติดต่อได้ทั้งที่หน่วยจัด ที่วิทยาลัยชุมชนตาก และช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ www.takcc.ac.th

ด้านนางสาวจันทมณี โลหะเวช กล่าวว่า กลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มผู้เปราะบาง โดยมีน้องนุสบา เป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอปะกากญอบ้านซอระแต๊ะ ที่กลุ่มก็จะมีผ้าทอกหลากหลายโดยปกติขายที่บ้าน ซึ่งในวันนี้ก็จะจุดขายใหม่ที่ร้านค้าผลิตภ้ณฑ์ชุมชน สถานที่ตั้งของร้านค้าฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ ถ้ามาจากแม่สอด ขึ้นไปทางอุ้มผาง จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามร้านอาหารบ้านต้นข้าว ก่อนถึงน้ำตกพาเจริญ หรือค้นหาจากกูเกิ้ลแมบ โดยพิมพ์ว่า ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ หรือโทรติดต่อที่ 093-2953589 อีกช่องทางหนึ่งคือในเพจเฟสบุ๊ค ค้นหา สว.วชช.ตาก หรือ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้เช่นกัน

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก