ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

รมว.ยุติธรรม มอบนโยบาย อาสาสมัครคุมประพฤติ “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ

รมว.ยุติธรรม มอบนโยบาย อาสาสมัครคุมประพฤติ “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในกลุ่มจังหวัด
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม”

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเดอะเกรช อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบาย โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ กลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร


โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ พร้อม น.ส.รังสิมา รอดรัศมี กก.ผช.รัฐมนตรี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัด ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมสัมนา


นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในนามกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้จัดโครงการ มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาน และมอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดใน “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
คุมประพฤติในกลุ่มจังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)”
ในวันนี้


กรมคุมประพฤติ นำ นโยบายกระทรวงยุติธรรม มาปฏิบัติ โดยนำ “ภาคประชาชน” เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ วางเป้าหมายเพิ่ม จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติจาก 2 หมื่นคน เป็น 5 หมื่นคน ภายในเดือนมิถุนายน
และในเดือนกันยายนจำนวน 75,000 คน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง
และปฏิบัติงานแล้วเป็นพี่เลี้ยง สร้างทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ เป้าหมายเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและ
สร้างคนคุณภาพกลับคืบสังคม การสัมมนาในวันนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน โดยร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443