ข้าราชการไทยจิตอาสา

พิษณุโลก – จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้” จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พิษณุโลก – จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้” จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ และทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑๐๐ ต้น ระยะทางรวม ๕ กิโลเมตร ให้แก่ชุมชนในพื้นที่บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน รวมทั้ง ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
รัชกาลที่10
สบสานรักษาต่อยอด
ทหารของพระราชา
unbeatableairforce
กองทัพอากาศ
กองบิน46
ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก