ข้าราชการไทยจิตอาสา

พิษณุโลก – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ และกำลังพลสำรอง กองทัพอากาศ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีภายในโรงเรียน ซึ่งสีเดิมมีสภาพเก่าไม่สวยงาม

เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและพื้นที่เขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้สะอาด เพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
รัชกาลที่10
สืบสานรักษาต่อยอด
ทหารของพระราชา
unbeatableairforce
กองทัพอากาศ
กองบิน46
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก