ข่าวพาดหัว

แม่ทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกรณีมีเพจ Facebook ต่อต้าน การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์”

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 นาฬิกา ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในกรณีมีเพจ Facebook ต่อต้าน การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ที่โจมตีเรื่องการโอนเงินของทหารกองประจำการเข้าบัญชีธนาคารของนายทหารชั้นประทวน จำนวนเงิน 199 บาท ซึ่งจากกรณีดังกล่าวแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่าการบูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” เป็นเหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อทองเหลือง และเหรียญหลวงปู่โง่น โสรโย ด้านหลัง พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ราคา 199 บาท ไม่ได้มีการบังคับให้กำลังพลทุกนายต้องบูชา แต่ให้เป็นความสมัครใจของกำลังพลเองที่จะเก็บไว้บูชา


สำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ ตลอดจนนำไปดำเนินการซ่อมแซม และสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะบ้านของทหารกองประจำ
ทั้งนี้การประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก จะจัดขี้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในห้วงเดือน กรกฎาคม 2567 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ได้ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3