ข่าวพาดหัวประชุม

อำเภอบางละมุงเร่งรัดดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง ระยะแรกดำเนินคดีผู้ค้า ส่วนผู้เสพส่งเข้ารับการบำบัด

วันนี้ ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567)

นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง ชี้แจงถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางละมุง จากการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ว่า จากผลสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 พบว่า ในพื้นที่อำเภอบางละมุง 47 หมู่บ้าน (ไม่รวมเขตเมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ) มีผู้เสพจำนวน 39 หมู่บ้าน 96 คน มีทั้งผู้เสพและผู้ค้า จำนวน 4 หมู่บ้าน 3 ราย ขณะนี้อำเภอบางละมุงได้ดำเนินการส่งผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาล และผู้ค้าดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนเป้าหมายการป้องกันและปราบปรามปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย สถานบริการ จำนวน 57 ร้าน, สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 37 ร้าน, สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงกับสถานบันเทิง และแหล่งมั่วสุม เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ หอพัก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงาน ลูกค้า ภายในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสวน และควบคุมตัวผู้ที่ขาดการบำบัด ส่งสถานพยาบาล เพื่อคัดกรองและเข้ารับการบำบัดต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645


พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334