ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – ทอดผ้าป่าสามัคคี กับคุณเบลล่า ราณี แคปเปน ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ วัดบูรณะ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

พิษณุโลกบรรยากาศ คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม (คุณพี) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กับคุณเบลล่า ราณี แคปเปน ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ วัดบูรณะ อ. เมือง จ. พิษณุโลก กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก