ข่าวพาดหัว

ตราด – คลองใหญ่ พายุหมุนพัดสวนทุเรียนหมอนทองเสียหาย 12 ต้น

เมื่อช่วงสายของวันที่ 24 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ลมพายุพัดกระหน่ำมีต้นทุเรียนหมอนทองได้รับความเสียหายหลายต้นบริเวณหมู่ 8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยนายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต สันรัตน์ ปลัดกลุ่มงานความมั่นคง นายนพพร ลองศิริคง ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ นาย ยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.คลองใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยมี น.ส.ภาวิณี เป็นเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองดังกล่าว หลังรับแจ้งนายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ได้รายงานไปยังฝ่ายปกครองอำเภอคลองใหญ่ และผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลที่ประสบภัยพิบัติ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พาทีมข่าวไปตรวจสอบความเสียหายของสวนทุเรียนที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว


น.ส.ภาวิณี เล่าให้ฟังว่าช่วงสายที่ผ่านมามีพายุหมุนพัดผ่านมาในสวนทุเรียน ทำให้ต้นทุเรียนหมอนทองที่ปลูกไว้ อายุ 5 ปี มีผลผลิตแล้วได้โค่นล้มเสียหายไป จํานวน 12 ต้น ลมพายุหมุนแรงมากนานเกือบชั่วโมงทําให้ต้นทุเรียนของตนเองที่มีผลผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ซึ่งตนเองได้ปลูกทุเรียนไว้จํานวน 15 ไร่ กว่า 400 ต้น ทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเกิดจากภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินในปี 2567 และส่วนในพื้นที่ตําบลไม้รูดที่ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากนางจุมพร ขําวงค์ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 4 ต.ไม้รูด ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน ในพื้นที่ปลูกทุเรียน 17 ไร่ มีฝนตกชุกทุกวันได้เกิดเหตุหน้าดินถล่มทําให้ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้อายุ 30 ปี ล้มโค่นเสียหาย จํานวน 1 ต้น และทางเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเตรียมทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด