ข่าวพาดหัว

ตม.จว.ตราด : จัดชุดร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ

วันที่ 9 ก.ค.2567 ตั้งแต่เวลา 19.20 น. ถึง 21.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผกก.ตม.จว.ตราด, พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.ตราด มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมภพ หอมนาน สว.ตม.จว.ตราด พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ตราด บูรณาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตราด ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร,ร้านคาราโอเกะ เพื่อป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับยาเสพติด, การค้ามนุษย์, การครอบครองและพกพาอาวุธปืน, การพนัน, การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ดังนี้


1.ร้าน โอโซน คาราโอเกะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
2.ร้านเรือนจำ คาราโอเกะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จว.ตราด
3.ร้านระรื่น คาราโอเกะ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราดจว.ตราด


ผลการปฏิบัติ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม., แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ หากพบการกระทำผิดให้แจ้งสายด่วน 1178

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด