ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ลพบุรี – สันนิบาตเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลพบุรีร่วมบริจาคและให้อาหารลิง ในกรง 1,200 ตัว

จังหวัดลพบุรี 100767 สันนิบาตเทศบาลและ อปท ลพบุรี ร่วมบริจาคให้อาหารลิง
ตัวแทนสันนิบาตเทศบาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีนำอาหารเม็ดมอบให้สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อที่จะได้เป็นอาหารให้กับลิงลพบุรีที่นำมาควบคุมประชากร


วันที่ 10 ก.ค. 2567 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับมอบอาหารเม็ดจากทางคณะตัวแทนจากสันนิบาตเทศบาล และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ณ สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมือลพบุรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นอาหารให้กับลิงที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีจับมาควบคุมไว้ ซึ่งเป็นไปตามโครงการควบคุมประชากรลิงลพบุรีที่ต้องการให้ลิงลพบุรีกับคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ซึ่งที่ผ่านมาประชากรลิงศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด ลิงตึก ลิงตลาด มีจำนวนเพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ทำให้เศรษฐกิจเมืองลพบุรีโดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่น จนจะทำให้ในเขตเมืองลพบุรีเป็นเมืองร้าง ลิงเริ่มก้าวร้าว อันธพาลทำร้ายประชาชนแย่งชิงอาหาร จากลิงจำนวนมากอาหารไม่พอเพียง จึงส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัดลพบุรี พร้อมกับประชาชนได้ยื่นเรื่องความเดือดร้อนให้กับนายกรัฐมนตรีในช่วยในการแก้ปัญหา จึงได้มีการดำเนินการปัญหาลิงลพบุรีตามโครงการควบคุมประชากรลิงลพบุรี โดยได้ทยอยจับลิงลพบุรีมาเข้าโครงการด้วยการตรวจโรค ทำประวัติ ทำหมัน แล้วมาควบคุมที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี


สำหรับในการดำเนินการในปัจจุบันสามารถนำลิงที่อาศัยตามกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเมืองลพบุรีมาควบคุมจำนวน 1,200 ตัว แต่เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออาหารได้ ทางคณะตัวแทนจากสันนิบาตเทศบาลและตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันนำอาหารมามอบใหกับทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นอาหารให้กับลิงที่นำมาควบคุมประชากรและยังจะมีการทยอยจับเพิ่มเติมอีกในชุดที่ 3 เร็ว ๆ นี้


ขณะที่การดำเนินการสร้างกรงลิงสำรองที่ทางผู้รับเหมาดำเนินการอยู่ก็ได้เร่งดำเนินการ ซึ่งพบว่าในปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างไปได้กว่าร้อยละ 80 แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้เป็นอย่างช้า โดยจะได้ดำเนินการจับลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจุดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ มาลัยรามา พระปรางค์สามยอด สำนักงานประปาเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้งนี้กรงสำรองกรงแรกที่ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดลพบุรีแล้วเสร็จจะสามารถรองรับลิงได้ประมาณ 400 ตัว นอกจากนี้จะได้มีการเร่งดำเนินให้ผู้รบเหมาสร้างกรงสำรองเพิ่มอีก 3 กรง ทั้งนี้เป็นการรองบประมาณจากทางรัฐบาลที่จะอนุมัติมาดำเนินการปรับปรุงกรงลิงขนาดใหญ่อัก 3 กรงด้วยกัน


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090