ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 0900 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ประจำปี 2567 โดยเป็นการฝึกการอำนวยการแก้ปัญหาบนโต๊ะ(Table Top Exercise,:TTX)

จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ตามแนวความคิดในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในห้วงวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ ไพร์ด โฮเทล พิษณุโลก


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก