ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นราธิวาส – ผอ.ศปพร. เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.ศปพร. เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 1100 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องโถงด้านล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคียงข้างพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนไทย การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้าน และงานหัตถศิลป์ อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพดี และมีความมั่นคงในครอบครัว น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย 7 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการกษัตริย์นักพัฒนา” สืบสาน รักษา ต่อยอด , โซนที่ 2 โครงการศิลปาชีพ, โซนที่ 3 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19, โซนที่ 4 จุดลงนามถวายพระพร , โซนที่ 5 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) , โซนที่ 6 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และโครงการบอนสี และ โซนที่ 7 โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน และ ต้นไม้ทรงปลูก โดยในการเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวนั้น จะมี” กำลังพลจิตอาสา พาชม “

ซึ่งเป็นกำลังพลจากคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่มีความสนใจ เข้ามาเยี่ยมชม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นหยุดราชการ จึงขอเชิญชาวนราธิวาสร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ปฏิบัติตามมาตราการ D M H T T อย่างเคร่งครัด ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส