ผอ.สง.ปรมน.ทร.มอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่

ผอ.สง.ปรมน.ทร.มอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่ ในวันนี้ 13 ส.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภ

Read More