ผู้ว่าฯนราธิวาส ห่วงใยเด็กและเยาวชน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

ผู้ว่าฯนราธิวาส ห่วงใยเด็กและเยาวชน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส   h

Read More