พิษณุโลก – ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 0900 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระ

Read More