ข่าวทั่วไป

เชียงราย – บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สุดคึกคัก

เชียงราย – บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สุดคึกคัก

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 -14.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 376 ราย บริจาคโลหิตได้ 255 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 89,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย