COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

“น้ำใจไทย จังหวัดตากสู่รัฐกระเหรี่ยง” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับจังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งชุดเครื่องนอน เครื่องกรองน้ำ อาหารแห้ง รวมกว่า 2 แสนบาท ในการสนับสนุนให้แก่สถานกักตัวผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 เมืองเมียวดี และเมืองผาอัน รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์

“น้ำใจไทย จังหวัดตากสู่รัฐกระเหรี่ยง” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับจังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งชุดเครื่องนอน เครื่องกรองน้ำ อาหารแห้ง รวมกว่า 2 แสนบาท ในการสนับสนุนให้แก่สถานกักตัวผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 เมืองเมียวดี และเมืองผาอัน รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา
วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานกักตัวผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้โครงการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงระดับท้องถิ่น(Local to Local) ที่เมืองเมียวดี และเมืองพะอัน รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา พร้อมกล่าวจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ผ่านระบบ Video Conference
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวว่า จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในการส่งเสริมด้านการค้าข้ามแดน การลงทุน และการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ทางบก และตั้งอยู่บนระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East West Economic Corridor)

 

 

โดยมีรัฐกะเหรี่ยงเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนในฝั่งเมียนมา ในการนี้ จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ในการฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขง ในระดับท้องถิ่น (Local to Local) ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่สถานกักตัวผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด – 19 ในเมืองเมียวดี และเมืองผาอัน รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายภายใต้แนวคิด ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดตาก ในการกระจายสินค้าและสร้างอุปสงค์ (demand) ด้านสินค้า อุปโภคบริโภคจากไทยไปเมียนมาเพิ่มขึ้น รวมถึงแสดงไมตรีจิตต่อฝ่ายเมียนมาในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมในระยะสั้น ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของชาวเมียนมาร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน และจะสามารถสร้างโอกาส ในการสนับสนุนผู้ประกอบ การธุรกิจในจังหวัดตาก ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ที่นำไปมอบให้ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน 140 ผืน หมอน 140 ใบ ผ้าห่ม 140 ผืน มุ้งกันยุง 140 หลัง เครื่องกรองน้ำ 10 เครื่อง เครื่องซักผ้า 15 เครื่อง และอาหารแห้ง ปลากระป๋อง 34 ลัง ผลไม้กวน 300 ห่อ โครงการนี้จะมีพิธีรับมอบ โดยมีท่าน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ผู้แทนมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบผ่านระบบ Video Conference
การให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเมียนมาในรัฐกระเหรี่ยง รวมถึงเป็นสื่อกลางแทนความปรารถนาดีที่ชาวจังหวัดตาก มีให้แก่พี่น้องชาวเมียนมาในรัฐกระเหรี่ยงทุกท่าน ให้มีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ได้โดยเร็วที่สุด และยังเสริมสร้างสัมพันธไมตรีของทั้งสองพื้นที่ให้ยั่งยืนสืบไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน