ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จันทบุรี-คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันนี้ ( 10 ก.ย.63 ) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ อนุกรรมาธิการ ได้นำคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาความเหมาะสม ติดตามการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 

โดยครั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร. ๙ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก