การศึกษาข่าวทั่วไปยกย่องเชิดชูคนดี

จันทบุรี จัดประชุมกรมการจังหวัด พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัล เด็กดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ก่อนรับโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

จันทบุรี จัดประชุมกรมการจังหวัด พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัล เด็กดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ก่อนรับโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

ชมคลิป

วันนี้ ( 29 ก.ย.63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี / นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนต่อไป สำหรับการประชุมกรมการจังหวัดครั้งนี้มีวาระก่อนการประชุมคือมอบประกาศเกียรติเด็กดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ราย

ประกอบด้วย เด็กหญิงสภันรดา แก้วบริสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 2. เด็กหญิงดรัลรัตน์ มีพร้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 และ เด็กชายทำนุรัฐ ทับทิมงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญสมวิทยา ซึ่งเยาวชนทั้ง 3 ราย จะเดินทางเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก