ข่าวทั่วไป

มทบ.35 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลและมอบการบังคับบัญชาอย่างสมเกียรติ ผบ.มทบ.35

มทบ.35 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลและมอบการบังคับบัญชาอย่างสมเกียรติ ผบ.มทบ.35 คนใหม่เผยพร้อมพัฒนา ต่อยอด โครงการต่าง ๆอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 2 ตุลาคม 63 ที่อาคารอเนกประสงค์ มทบ. 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 โดยได้ส่งมอบการบังคับบัญชาและกองกำลังพล ระหว่าง พลโทชาตรี มณีพงษ์ (ท่านเก่า) กับ พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล(ท่านใหม่) หลังจากมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา

จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบธงประจำหน่วยโดยมีรองผู้บังคับการกรมผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันโดย พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และยินดีที่ได้ร่วมปฏิบัติงานอันจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติร่วมกับกำลังพลทุกนาย จะดูแลทุกข์สุขของกำลังพลและครอบครัว ดำเนินการภายในอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของคุณธรรม ภาวะความเป็นผู้นำและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน