ข่าวทั่วไป

ตู่ นันทิดา รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่ ณ วัดขุนสมุทรจีน

ตู่ นันทิดา รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่ ณ วัดขุนสมุทรจีน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 4 ต.ค.63 ที่วัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน) ร่วมกับ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชน เนื่องจากโบสถ์หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ ทางวัดขุนสมุทราวาส ยังขาดจตุปัจจัยเป็นจำนวนมากในการก่อสร้าง ดังนั้น คณะดำเนินงานจึงจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบอกบุญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

โดยมี พระอธิการสมนึก อติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี และเป็นตัวแทน เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายอุปถัมภ์ ถวายเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้กับทางวัด เพื่อสบทบทุนในการจัดสร้างอุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่ ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ หนึ่งสกล ธเนศตระกูล อดีตนายก อบต.ในคลองบางปลากด ตลอดจน สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า คุณซัง อนงค์พรยศกุล พร้อมครอบครัว คุณภวัต คุณอุชุตา หลักเพชร ประธานร่วมอุปถัมภ์ และพ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ กว่า 500 คน โดยมี พระครูวิธานกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ พระครูสุพัฒนกิจวิธาน รองเจ้าอาวาสวัดใหม่ พระครูสุนทรพัฒนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดสาขลา มาร่วมฉันต์ภัตตาหารเพล และอนุโมทนาบุญ งานกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ด้วย