ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ขยายระยะเวลาการปิดชายแดนสังขละบุรีออกไปอก 14 วันขณะที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรวจตราเข้มงวดบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดน

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขยายระยะเวลาการปิดชายแดนสังขละบุรีออกไปอีก 14 วันขณะที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรวจตราเข้มงวดบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดน เมื่อเวลา 14:00 น นายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 396 7/2560 3 เรื่องขยายระยะเวลาการระงับใช้ช่องทางเข้าออกในราชอาณาจักรของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของและจุดผ่อนปรนทางการค้าด้าน ด่านเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อcovid19 ได้ระบาดใน ในสถานะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน การระบาดของโรคโควิช 19 ในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์หมู่ 9 ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีซึ่งมีชายแดนติดกับพื้นที่กิ่งอำเภอพญาตองซูอำเภอ kg เมียนมาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิค 19 จำนวน 1 ราย จึงถือเป็นพื้นที่ เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยคำสั่งดังกล่าวให้มี ในการระงับใช้ช่องทางเข้าออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของในช่องทางผ่อนปรนทางการค้าด่านเจดีย์สามองค์ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีไปเป็น อีกเป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมถึง 19 ตุลาคม 2563 ทางด้าน พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายให้ พันเอกสุทธิพรจุลปานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรสีห์ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนเข้ามาตลอดแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระยะทางยาวประมาณ 370 กิโลเมตร

43 จุดที่เป็นช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน เฝ้าระวังแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทหาร. ตำรวจ.ตม. ตชด.อส.นอกจากนั้นยังเพิ่มการเข้มงวดในการตรวจตรารถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจบริเวณด้านความมั่นคงบ้านน้ำเกลือเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองและการนำสิ่งของผิดกฎหมายเช่นยาเสพติด และป้องกันอาชญากรรมในช่วงนี้ ในขณะที่เช้าวันนี้สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงครามได้รายงานตัวอย่างน้ำลายประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้ง 100 ตัวอย่างจากชาวบ้านพระเจดีย์สามองค์ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าไม่พบเชื้อ covid19 จึงสร้างความสบายใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เกษร เสนจันทร์ รายงาน