ข่าวทั่วไป

ตม.ประจวบฯ สั่งคุมเข้มด่านตรวจสิงขร-พื้นที่แนวชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองป้องกันโควิด-19 ระบาด

“ตม.ประจวบฯ สั่งคุมเข้มด่านตรวจสิงขร-พื้นที่แนวชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองป้องกันโควิด-19 ระบาด”

5 ต.ค. เวลา 10.30 น.ที่ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าตามนโนบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวด กวดขันในการป้องกันอาชญากรรม และจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศกำลังไปในทิศทางที่ดี และจากสถิติพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองและไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน และอาจนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้ จึงเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกันและปราบปรามการบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

ตม.จว.ประจวบครีขันธ์ ภายใต้การอำนวยการของ ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.ท.เด่นชาย เจริญยุทธ รอง ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และพ.ต.ต.สันติ อ่อนน้อม สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตามคำสั่ง ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 ลง 1 ก.ค.63 เรื่อง ผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะการเพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านสิงขร จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจเข้มพาหนะและคนประจำพาหนะด้วยความละเอียด รอบคอบ เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายอื่น และขบวนการนำพา นายหน้า นำบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายเข้า-ออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการของรัฐ และเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบและป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งช่องทาง จุดผ่อนแดน, จุดผ่อนปรนทางการค้า, จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติแนวชายแดนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลการปฏิบัติเมื่อวันที่ 4 ต.ค.63 ดังนี้

1. ได้ร่วมกันตรวจเข้มพาหนะและคนประจำพาหนะขนถ่ายสินค้าแนวสันแดน จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดตรวจร่วมประชารัฐ ร่วมกับ สภ., ภ.จว. และบช.ภ.พื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ด่านสิงขร อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
3. ออกตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย บริเวณแนวชายแดนช่องทางด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพบเห็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สตม.1178 หรือแจ้งได้ที่ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทุกจุดทันที

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4