ข่าวทั่วไป

นราธิวาส-ฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทยให้เยาวชนลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

นราธิวาส-ฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทยให้เยาวชนลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ณ ฐานปฎิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4803 บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดทำการฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทยให้เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์, ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมทั้งเป็นการสร้างงานมวลชนด้านกิจการพลเรือน ให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เกิดความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 30 คน

สำหรับการฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา ในการช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมทั้งช่วยลดปัญหายาเสพติดของชุมชน ให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา เยาวชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการตอบรับของชุมชนในพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้ปกครองให้การสนับสนุนเยาวชน บุตรหลาน รวมทั้งไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในการให้เข้ามาศึกษาศิลปะมวยไทยเป็นจำนวนมาก

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส