ข่าวทั่วไปตรวจสอบ

พิษณุโลก – นายก อยต.วังพิกุล ลงพื้นที่ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ตามงบประมาณ

พิษณุโลก – นายก อยต.วังพิกุล ลงพื้นที่ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ตามงบประมาณ

 

นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ตามงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณลงตามพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อตรวจสอบ ว่าผลการทำงานตรงตามสัญญาจ้าง มีข้อบกพร่องใดๆหรือไม่ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้ มึหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อไป ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก