ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตาก – ป.ป.ช. ตาก ลุยตรวจวันที่ 3 กำกับติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสูตรต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ เพื่อติดตามประสานความร่วมมือและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อทราบผลการดำเนินการ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพื้นที่ต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก